Koç Üniversitesinde akademik personel ücretleri bireyin uzmanlık alanı, akademik unvanı, başarıları, deneyimi, akademik pazar şartları, ve Üniversite’deki pozisyonları göz önüne alınarak her bir birey için ayrı ayrı belirlenir ve bunlar sözleşmelerde belirtilirler. Sözleşmede belirtilen ücretler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmiş olan prosedürlere uygun olarak regüle edilirler. Saatlik ücret üzerinden çalışan akademik personelin SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) günlük puantajı çalıştıkları saat oranındadır.